Obliqator Təkrarsığorta

Təminat ərazisi – Yerli və beynəlxalq bazarlar 

Bütün növlər üzrə təkrarsığorta limiti: 2 000 000 USD/3 500 000 AZN

Əmlak və inşaat risklərinin mütənasib və qeyri-mütənasib təkrarsığortası 
Əmlakın katastrof təkrarsığortası 
Nəqliyyat vasitələrinin kasko və məsuliyyətinin qeyri-mütənasib təkrarsığortası 
Su nəqliyyatı vasitələrinin və yüklərin mütənasib və qeyri-mütənasib təkrarsığortası
Məsuliyyət risklərinin (ümumi mülki məsuliyyət, işəgötürənin məsuliyyəti, peşə məsuliyyəti) təkrarsığortası