Fakultativ TəkrarsığortaTəklif etdiyimiz fakultativ təkrarsığorta məhsulları üzrə məlumat aşağıdakı cədvəldə əks olunmuşdur.


Sığorta növü
Təkrarsığorta növü
Təminat ərazisi
Təkrarsığorta tutumu (AZN)
Təkrarsığorta tutumu (USD) 
Əmlak Sığortası
Mütənasib və qeyri-mütənasib
Azərbaycan, MDB ölkələri, Gürcüstan, Ukrayna
30 000 000.0017 500 000.00
İnşaat-montaj sığortası
Mütənasib və qeyri-mütənasib
Azərbaycan, MDB ölkələri, Gürcüstan, Ukrayna30 000 000.00
17 500 000.00
Elektron avadanlıq sığortası
Mütənasib və qeyri-mütənasib
Azərbaycan, MDB ölkələri, Gürcüstan, Ukrayna30 000 000.00
17 500 000.00
Dəzgah sınması
Mütənasib və qeyri-mütənasib
Azərbaycan, MDB ölkələri, Gürcüstan, Ukrayna30 000 000.00
17 500 000.00
Su N.V. kasko sığortası
Mütənasib və qeyri-mütənasib
Azərbaycan, MDB ölkələri, Gürcüstan, Ukrayna3 500 000.002 000 000.00
Ümumi mülki məsuliyyətin sığortası
Mütənasib və qeyri-mütənasib
Azərbaycan, MDB ölkələri, Gürcüstan, Ukrayna17 000 000.0010 000 000.00
Məhsula görə məsuliyyət sığortası
Mütənasib və qeyri-mütənasib
Azərbaycan, MDB ölkələri, Gürcüstan, Ukrayna17 000 000.00
10 000 000.00
Peşə məsuliyyətinin sığortası
Mütənasib və qeyri-mütənasib
Azərbaycan, MDB ölkələri, Gürcüstan, Ukrayna17 000 000.00
10 000 000.00
İşəgötürənin məsuliyyətinin sığortası
Mütənasib və qeyri-mütənasib
Azərbaycan, MDB ölkələri, Gürcüstan, Ukrayna17 000 000.00
10 000 000.00
Yük sığortası
Mütənasib və qeyri-mütənasib
Bütün dünya
30 000 000.00
17 500 000.00
Kənd təsərrüfatı məhsullarının sığortası
Mütənasib
Azərbaycan
2 000 000.00
1 000 000.00
Maliyyə risklərinin sığortası
Mütənasib
Azərbaycan
3 500 000.002 000 000.00
Terrorizm, sabotaj
Mütənasib
Azərbaycan
400 000 000.00240 000 000.00
Kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası
Mütənasib
Azərbaycan
2 000 000.001 000 000.00