A.M. Best: “B+” (stabil) reytinqi

13 Dekabr 2018-ci ildə  A.M. Best Qlobal Sığorta Kredit Reytinqi və İnformasiya Xidmətləri Agentliyi “AzRe Təkrarsığorta ASC”-nin kredit reytinqlərini təsdiqləyib. Agentlik AzRe Təkrarsığorta şirkətinin Maliyyə Dayanıqlığı Reytinqini “B+”(stabil prognoz), Uzunmüddətli Kredit Reytinqi isə “bbb-” (stabil proqnoz) olaraq dəyərləndirib. Bu, Azərbaycanın maliyyə bazarında ən yüksək reytinq göstəricilərindən biridir. 

Agentliyin hesabatına əsasən, reytinqlər AzRe Təkrarsığorta Şirkətinin yüksək əməliyyat göstəriciləri, güclü kapital bazası və yerli təkrarsığortaçı kimi yerli sığorta bazarına möhkəm mövqeyə malik olmasını əks etdirir.