Rəhbərlik


Məmmədli Gündüz Zakir oğlu – Təftiş Komissiyasının sədri

Aslanov Emin Cahangir oğlu – Təftiş Komissiyasının üzvü

Süleymanov Elçin Səlahəddin oğlu – Təftiş Komissiyasının üzvü