Rəhbərlik


Məmmədli Gündüz Zakir oğlu – Təftiş Komissiyasının sədri

Aslanov Emin Cahangir oğlu – Təftiş Komissiyasının üzvü

Mirhadiyev Cavid Sənan oğlu – Təftiş Komissiyasının üzvü