Rəhbərlik


Əlizadə Tokay Tahir oğlu - Direktorlar Şurasının sədri

Salamov Asim Ramiz oğlu - Direktorlar Şurasının müstəqil üzvü

Səfərov Vəlihəd Məmmədağa oğlu – Direktorlar Şurasının üzvü