Rəhbərlik


Əlizadə Tokay Tahir oğlu - Direktorlar Şurasının sədri

Səfərov Vəlihəd Məmmədağa oğlu – Direktorlar Şurasının üzvü

Mansurov Anar Eldar oğlu – Direktorlar Şurasının müstəqil üzvü