AzRe

AzRe REINSURANCE

Tokay Əlizadə – Audit Komitəsinin Sədri

Asim Salamov – Audit Komitəsinin üzvü

Məmməd Allahverdiyev – Audit Komitəsinin müstəqil üzvü